NOVINKA - CHAMPAGNE JEAN MARC CHARPENTIER

Bacchus

Vy, moji zákazníci, si při vyslovení jména "Bacchus" vybavíte bílou pistoli s tlapou na etiketě - víno od Thomase Schenka. U nás pořád ještě málo známá odrůda se etablovala hlavně v německých Frankách, Porýní-Hessensku a částečně ve Falci. Skutečný boom ale prožívá ve Velké Británii. Pojďme se na ni podívat.

Bacchus je produkt německé šlechtitelské školy. Vznikl v roce 1933 jako křížení nejznámějších německých bílých odrůd: Ryzlink/Sylván + Müller Thurgau. Lehkost, poměrně výrazná aromatická stránka upomínající na sauvignon či lehký falcký ryzlink, kyselina spíše nižší.

Výhodou téhle odrůdy je jeho brzké dozrávání. Díky tomu se hodí i do chladnějších oblastí nebo, třeba v případě Frank, lokací s nižším přísunem slunečního svitu. U Thomase Schenka tak na prestižních svazích (Sonnenstuhl, Marsberg) najdete ryzlink a sylván, zatímco Bacchus může být na méně exponovaných místech. I ve slabších ročnících dokáže dosáhnout dostatečné cukernatosti a fungovat tak jako jakási záložní varianta, když tradiční odrůdy nedají dostatečný výnos.

V Německu tak Bacchus hraje převážně roli "easy wine" - jakéhosi doplňku ambiciózních odrůd. Často ho tu najdete v litrových lahvích, většinou s vyšším zbytkovým cukrem. Používá se také jako doplněk do levných supermarketových vín typu Liebfraumilch. Naopak v Británii se k němu vinaři upínají jako k možné vlajkové lodi v tichých vínech.

Thomas Schenk - Bacchus