NOVINKA - CHAMPAGNE JEAN MARC CHARPENTIER

ZA SVOBODU POHYBU! PADNU, ABYCH ŽIL.

Abychom si rozuměli - nejsem nepřítel zvířat. Živím jich zhruba o šest víc, než by rozumný člověk živit měl (a to nepočítám hlodavce, frekventující skrze kamenné zdi naší pastoušky, a nenažrané ptactvo). Nicméně co s náladovým, věčně vrčícím, zjevně nepřejícím a ještě z principu těžko sklonitelným PESem? (Skloněním zkratky PES dostáváme 2. pád PSA, tedy zkratku nefunční či zavádějící)

PES to jistě myslí dobře. Avšak cesta do pekla, říká se, bývá dlážděna dobrými úmysly. Taktéž americká prohibice měla pěkné cíle. Muži přestanou bít své ženy, němečtí pivovarníci budou vytrestáni za první světovou válku, zvýší se produktivita práce a poklesne úmrtnost.

Leč. Muži z frustrace bili své ženy, němečtí pivovarníci přesměrovali trubky do podzemí a přestali platit daně, lidé si pálili v lavorech vlastní alkohol a slepli, mafie si mastila kapsu. A to byla Amerika!

My jsme v Česku. Může někdo chtít po zemi, jež své seběvědomí odvozuje od dvou hodin bruslení v Naganu, Karla Gotta a Josefa Švejka, aby zapomněla na svou DNA? Máme zlatý ručičky, umíme českou uličku a nějaký pes si na nás nepřijde. Kdo neskáče, není Čech, že... Ten systém je dobrý. Ale ne pro nás.

Pokud se něco nestane, touhle dobou za rok bude po bouřlivé rozpravě schváleno kompromisních 21 dní, o něž se posedmnácté prodlouží nouzový stav. PES bude na 66. Kávu nám z okénka otevřeného na maximálně 20 a minimálně 10 vteřin přelejí přenoskou do odnosky, již budeme moci odnést domů, aniž bychom se napili, anebo se po přelití z odnosky do vlastní nádoby (donosky) v dochozí vzdálenosti ihned napít, aniž bychom si její část ovšem následně odnesli. Mimochodem - opravdu je nejpalčivějším problémem dnešních pohnutých dní káva z okénka???

Strach je to veskrze filantropický, pramení z mé lásky k lidstvu. Já sám už totiž žít nebudu. Mé ostatky budou dávno součástí instalace v muzeu karanténních zločinů. Ilegální přechod hranice, domácí násilí, hrabání cizího listí, popíjení kávy na veřejnosti. Rebel. Máchal. Fuj.

Já chci cestovat! Hledat pro nás vinaře a vína. A proto, zatímco politici statečně mlží, předstupuju už teď před národ. Vyhrnuju rukávy, stahuju kalhoty, pumpuju a zaškrcuju. Do mě! Pfizer do ruky, Sputnik do zadku, Nebeský klid do stehna. Vakcinujte mě vším, co vám přijde pod ruku. Za možnost žít zemřu rád...