NOVINKA - CHAMPAGNE JEAN MARC CHARPENTIER

Podrybnické chutnání - vypuštěni z klecí

Doochutnáno, dojucháno, vyexpedováno, dospáno - Jarní Podrybnické chutnání bylo zkouškou odolnosti organizmů zhýčkaných karanténou, pevné vůle (ech, ty rukavice...) a v nočních hodinách též nepromokavosti. Faustovský pakt s přírodou ("Když nebude pršet do sedmi, dělej si pak co chceš, Matko Přírodo!") vedl ke zrození nečekané hrdinky. Vcelku tuctová zelená plachta se na sklonku své životnosti vzepjala ke statečnému boji s živlem i bujarými juchači. Budiž ti kontejner lehký - vzpomínáme...

Nezvyklé - jarní chutnání bez vinařů. Ti za sebe alespoň poslali videa a slib, že dorazí 1. srpna na prázdninovou akci. Původně jsem chtěl trochu stáhnout počet nabízených vín, aby se dalo jejich obhospodařování lépe stíhat - jenže které zaříznout? Nakonec proběhlo prakticky vše, co máme v nabídce.

Kupodivu se tentokrát neobjevil žádný jasný vítěz. Objednávky šly (a stále ještě chodí) utěšeně napříč celým spektrem. To je dobré znamení. Obvykle dominantnímu proseccu příliš nenahrávalo počasí.

Fakt, že jsme odpolednem proskotačili bez spadlé kapky, lze považovat za zázrak. Stejně tak by bylo zázrakem vyjít suchý z večerního dvorního juchání pod vodopádem. Zatímco jedna část hrála na jistotu v půdní zašívárně, druhá sváděla donkichotský boj s živly. Děkuji sehrané trojici ve složení ajťák, ortoped a manažer, jež ze všech sil vyháněla vodu z provizorní střechy - na zaujaté diváky. Když o tom zpětně přemýšlím, bylo celé zastřešení zhola zbytečné...

Děkuju, že jste dorazili a i přes ztížené podmínky se postarali o příjemno, pohodovo a místy až jurodivé rozjařeno. Je to radost mít zákazníky, kteří se chtějí bavit.

Už teď přemýšlejte o sprnové akci - PRÁZDNINOVÉ CHUTNÁNÍ 1.8. s vinaři. Rezervujte si místa včas!

Další fotečky: